Organonul Artei Medicale

Extrase din “Organonul Artei Medicale”,de Samuel Hahnemann, Editia VI, 1842 (paragrafele 1-8)

I. Generalitãti despre medicinã

#1 Misiunea medicului Cea mai înaltã si singura misiune a medicului o reprezintã transformarea bolii în sãnãtate, sau cum i se mai spune, vindecarea

#2 Idealul vindecãrii Cel mai înalt ideal al vindecãrii îl reprezintã restaurarea rapidã, blândã si permanentã a sãnãtãtii, sau îndepãrtarea si distrugerea bolii în întregime, în modul cel mai scurt, mai de încredere si mai putin nociv cu putintã. Acest lucru trebuie sã se realizeze pe baza unor principii usor de înteles.

#3 Cunostinte necesare unui medic Medicul ar trebui sã: a) perceapã în mod clar ce trebuie vindecat în fiecare caz individual de boalã (perceptia bolii, diagnosticul) b) sã cunoascã puterile curative ale fiecãrui medicament (farmacologie) c) sã adapteze, pe baza unor principii clar definite, puterile curative ale medicamentelor la ceea ce el a descoperit cã este morbid în pacientul sãu (alegerea remediului) d) sã selecteze medicamentul cel mai indicat pentru cazul din fata sa, respectând si modul exact de preparare si cantitatea necesarã (doza potrivitã), precum si perioada optimã de repetare a dozei e) în final, sã se gândeascã la potentialele obstacole în calea vindecãrii la fiecare caz în parte, stiind cum le poate îndepãrta, astfel încât restaurarea sãnãtãtii sã fie permanentã. Numai acel care întelege cum sã trateze judicios si corespunzãtor este un adevãrat practician al artei vindecãrii.

#4 Pãstrarea sãnãtãtii Medicul este în acelasi timp un pãstrãtor al sãnãtãtii atunci când cunoaste lucrurile care pot deranja sãnãtatea si pot determina boala, stiind si cum le poate îndepãrta de persoanele sãnãtoase (medicina preventivã)

#5 Istoricul si starea prezentã a pacientului

#6 Semne si simptome reprezentând adevãrata formã a bolii

#7 Totalitatea simtomelor, drept punct de plecare pentru gãsirea remediului …..totalitatea simptomelor trebuie sã fie principalul, sau chiar unicul lucru pe care trebuie sã-l observe medicul într-un caz de boalã, pe care trebuie sã le îndepãrteze prin intermediul artei sale, astfel încât boala sã fie vindecatã si transformatã în stare de sãnãtate.

#8 Eradicarea tuturor simptomelor înseamnã sãnãtate